Vakten Norberg: Lena haft tillräckligt både kött och bröd; ej hört L. skramla med järn, L. ej blivit hängd i handklovar eller märkt henne därav besvärad, hon har ej klagat över annat än att hon frös. L. ej fått vatten första dagarna, då hon ej begärt. (Lena: andra dagen begärde hon men nekades av N.)

Maria tvetalig ang. Lena, än urskuldat henne än tillvitat henne delaktighet, dock ej förrän hovrättsdomen kom.

Ingri Svensdotter (fånge i cellen intill): hört Lena och Maria läsa och frukta Gud; Lena ivrig i bönen att sanningen måtte komma fram.

Kronolänsman: Maria uppgivit att hon en gång träffat Lena; Maria skall ha beklagat sig över den gamles knarrighet; Lena föreslog gift, Maria undrade om i gröt eller annan kokt mat. Lena kom till häktet ung. kl 5 på morgonen, till lilla fäng­elserummet, ej till den handklovade eller illa behandlade. Fått mat. Sagt sig frysa elj. ej klagat. På fjärde dagen då samme Lundberg hade vakt, var Lena i stora rummet, där Maria förut va­rit.

Friberg: 3:e dagen hade Lena handklovar på båda sidor, be­klagat sig däröver 1) fått små tractamenten 2) vet ej vem som ordinerat handklovar 3) vet ej varför handklovar 4) båda och i synnerhet Lena gudfruktiga.

Nils Jakobsson: Lena första eller andra dagen efter Jöns Anderssons insjuknande berättat om sjukdomen. Ger Lena gott vittnesbörd.

**********

Under hela rättegången förmärktes kontroverser mellan häradsrätten och hovrättsauskultanten Rodin.

Häradsrättens utslag 14/7 1787: Undersökningen avslutas och överlämnas till Göta Hovrätt. Fångarna kvar i slottshäktet

Ärendet synes ha passerat de båda rättsinstanserna ytterligare ett par gånger och avslutades med följande skrivelse (utdrag):

Hovrätten i Jönköping 25/6 1788:  ...anmodan, det behagade herr vice Landshöfdingen detsamma hvad Maria Mathisdr angår behörigen värkställa samt enkan Lena Pehrsdr kundgjöra låta...

30/6 1788: Lena Pehrsdr lösgiven (död 1821 vid 82 års ålder)

30/7 1788: Maria Mathisdr avförd till Quibille att halshuggas och å båle brännas. (Skarprättare Hierpe)

 

 

Marias 3 år yngre syster Ingebor gifte sig 1793 med Nanne Larsson och blev därmed farmor till den siste Nanne Andersson.

 

1  2  3